burza mózgów

Metoda bardzo popularna na szkoleniach prowadzonych metodą warsztatową. Burza mózgów jest jedną z tzw. metod heurystycznych, czyli metod twórczego rozwiązywania problemów. Zespół wspólnie pracuje nad wygenerowaniem rozwiązań problemu zadanego przez trenera. Podsumowaniem tej metody jest najczęściej prezentacja i omówienie pomysłów na forum.