diagnoza sytuacji

W zależności od potrzeb Klienta, diagnoza sytuacji przebiegać może na kilka sposobów. Możemy skonstruować dopasowane do sytuacji badanie ankietowe i przeprowadzić je metodą 90, 180 lub 360 stopni, lub możemy przeprowadzić standardowe wywiady drogą mailową lub/i telefoniczną.

Finalny scenariusz szkolenia powstaje zawsze na podstawie analizy odpowiedzi uzyskanych od osób badanych i jest ostatecznie konsultowany i zatwierdzany przez Zleceniodawcę.