diagram Ishikawy

Metoda znana także jako diagram ryby lub jako diagram rybiej ości (ang. fishbone diagram) a także diagram drzewa błędów, bowiem po odwróceniu schematu o 90° zgodnie z ruchem wskazówek zegara diagram przypomina drzewo, używany jest do ilustrowania związków przyczynowo-skutkowych, pomaga w ten sposób oddzielić przyczyny od skutków danej sytuacji i dostrzec złożoność problemu. Podczas szkoleń wykorzystywany bardzo często na etapie analizy case study (studium przypadku), jako narzędzie pozwalające przeprowadzić obiektywną diagnozę sytuacji.