dyskusja moderowana

To najpopularniejsza obok mini-wykładu metoda pracy trenera. Polega na omawianiu wybranego materiału przez uczestników, prowadzona najczęściej jako podsumowanie danego ćwiczenia. Trener wciela się w moderatora i facylitatora przebiegu dyskusji. Jej celem jest podzielenie się opiniami i doświadczeniami, i często wyciągnięcie wniosków na przyszłość. 

dyskusja sokratejska

Trudna metoda stosowana z dobrym skutkiem wyłącznie przez doświadczonych trenerów. Dyskusja sokratejska polega na zadawaniu przez trenera pytań uczestnikom w taki sposób, aby odpowiedzi na nie doprowadziły ich do założonej wcześniej przez trenera tezy. Dyskusja ma ustalony scenariusz, pytania wynikają z siebie, powiązane są ze sobą logicznie. Każda odpowiedź uczestników jest przewidziana przez trenera i prowadzi do kolejnego pytania. Dyskusja sokratejska ma podobny cel co wykład - jej zadaniem jest przekazanie uczestnikom pewnej wiedzy - natomiast nie od dziś wiadomo, że wnioski przyswajane są skuteczniej i zapamiętywane na dłużej, jeśli sami do nich dojdziemy, a nie usłyszymy o nich od innych.

Prekursorem tej metody był sam Sokrates, stąd jej nazwa.