kotwiczenie

Jest to podstawowa technika Programowania Neurolingwistycznego NLP, dzięki której uczestnicy mogą na żądanie wywołać dowolny stan emocjonalny (motywacja, radość, pewność siebie itp.). Polega na wytworzeniu neuroasocjacji (skojarzenia) bodźca ze stanem emocjonalnym (na zasadzie odruchu warunkowego). Kolejne zastosowanie bodźca (uruchomienie kotwicy), powoduje wywołanie skojarzonego z nią stanu emocjonalnego.