modelowanie przez wzór

Technika modelowania przez wzór polega na zaprezentowaniu uczestnikom szczegółowej charakterystyki pewnego zdarzenia/osoby, które można potraktować jako wzorzec pozytywny ich przyszłych zachowań. Prezentacja może mieć charakter filmu video, scenki, opisu, listu itp. Poprzez wyłapanie i omówienie wszystkich pozytywów tego zdarzenia/osoby (np. perfekcyjnie przeprowadzone negocjacje, perfekcyjnie zorganizowana konferencja), ów pozytywny wzorzec zapada w pamięć uczestników i staje się dla nich punktem odniesienia na przyszłość.

modelowanie przez anty-wzór

Technika modelowania przez anty-wzór polega na zaprezentowaniu uczestnikom szczegółowej charakterystyki pewnego zdarzenia/osoby, które można potraktować jako wzorzec negatywny. Prezentacja może mieć charakter filmu video, scenki, opisu, listu itp. Poprzez wyłapanie i omówienie wszystkich negatywnych aspektów zdarzenia/osoby (np. nieudolnie przeprowadzona rozmowa telefoniczna z klientem), ów negatywny wzorzec zapada w pamięć uczestników i staje się dla nich punktem odniesienia na temat tego, jak nie postępować w przyszłości.

Modelowanie to pierwsza metoda nauczania, z jaką spotyka się człowiek w swoim życiu. Rodzice modelują nasze zachowania od najmłodszych lat, poprzez własne postępowanie. Wynikiem modelowania jest naśladownictwo. Modelowanie jest silniejsze od jakiejkolwiek innej formy nauki - np. nauki rodzica, który nałogowo pali papierosy, co do szkodliwości tego nałogu, mają minimalne szanse na powodzenie.