o Business Partners

Konsorcjum szkoleniowe Business Partners powstało 2009 roku, jako odpowiedź na płynące z rynku potrzeby praktycznych rozwiązań dla biznesu.

 

Naszą markę budują nasi trenerzy. Każdy z trenerów, tworzących podstawową bazę naszej firmy, posiada wieloletnie praktyczne doświadczenie w branży, dla której prowadzi szkolenia oraz jest ekspertem z przynajmniej 9-letnim doświadczeniem w zakresie edukacji dorosłych metodami aktywnymi, pracującym wcześniej dla takich międzynarodowych marek jak Brian Tracy International, Bright Leadership czy Rogen Si.

 

Za naszą marką stoją liczby i fakty:

  • od początku istnienia firmy oceny szkoleń uzyskane z ankiet ewaluacyjnych wypełnianych przez uczestników ani razu nie spadły poniżej średniej 4.5 w skali 1-6, tylko 2 razy spadły poniżej 5.0, a w 70% przypadków przekraczały średnią 5.5,

  • na ponad 700 szkoleniach zamkniętych i otwartych przeszkoliliśmy ponad 10.000 osób,

  • jesteśmy pierwszą i prawdopodobnie wciąż jedyną firmą na polskim rynku szkoleniowym, która odważyła się działać na zasadzie Success Fee! Przy szkoleniach "szytych na miarę" dla klientów biznesowych, Klient nie tylko nie płaci za szkolenie, jeśli uczestnicy nie są w pełni usatysfakcjonowani, ale dodatkowo w takim przypadku, w ramach rekompensaty za czas wysłanych pracowników, pokrywamy koszty organizacyjne szkolenia!