przeramowanie

Przeramowanie (reframing) to kolejna wykorzystywana przez nas technika zaczerpnięta z Programowania Neurolingwistycznego NLP. Polega na nadaniu nowego, pozytywnego i rozwojowego znaczenia zdarzeniom i zachowaniom negatywnie kojarzonym dotychczas przez uczestników (najczęściej wykorzystywane podczas szkoleń, w których kluczowym motywem jest zarządzanie zmianą). Nowe znaczenie powstaje wskutek odpowiedzi uczestników na odpowiednio skonstruowane pytania trenera - trener do niczego nie przekonuje uczestników, tylko pozwala im samym odkryć nowe szanse i horyzonty.