psychodrama

Jedna z najtrudniejszych technik pracy warsztatowej, wykorzystywana wyłącznie na szkoleniach, których celem jest samorozwój i poradzenie sobie z negatywnymi przekonaniami i emocjami (np. zarządzanie stresem, zarządzanie motywacją). Psychodrama albo inaczej dramatoterapia (ang. drama therapy) to technika dramatyczna stworzona do celów terapeutycznych, wykorzystująca możliwości, jakie tkwią w odgrywaniu ról, służąca do prowokowania i przepracowywania uczuć oraz doświadczeń uczestnika. Istotnym elementem tej techniki jest faza końcowa, czyli rozmowa na temat emocji, jakie towarzyszyły uczestnikom-aktorom na scenie.