raport

Do 7 dni od zakończenia szkolenia, Klient otrzymuje raport z jego przebiegu. Raport zawiera wyliczone średnie ze wszystkich skal w ankiecie ewaluacyjnej, ważniejsze komentarze a także obserwacje trenera i rekomendacje rozwojowe dla uczestników ogółem.

 

UWAGA: w raporcie nigdy nie zawieramy personalnych komentarzy dotyczących zachowań poszczególnych uczestników w trakcie szkolenia, ponieważ jest to sprzeczne z zasadą poufności jaką zawsze zawieramy z uczestnikami podczas kontraktu na początku szkolenia. Od tej zasady nie uznajemy odstępstw. Głównie dzięki temu, że uczestnicy mają pewność, iż ich komentarze i zachowania nie trafią do ich przełożonych, atmosfera na naszych szkoleniach - a co za tym idzie - także ich efektywność, jest tak doskonała.