Success Fee

Być może korzystasz ze stałego dostawcy wysokiej jakości szkoleń, jesteś zadowolony i ne planujesz zmian. Wiadomo - zmiana czegoś co dobre i wygodne na coś co nowe i nieznane, równa się ryzyko. W naszym przypadku nie ryzykujesz niczym! Jeśli szkolenie nie spełni oczekiwań uczestników, nie tylko za nie nie zapłacisz, ale otrzymasz także zwrot kosztów organizacyjnych do kwoty 2000 PLN netto!

 

Każde ze szkoleń zamkniętych ujętych w ofercie proponujemy na zasadzie Success Fee.

W przypadku, jeśli dane szkolenie zostanie ocenione w ankietach ewaluacyjnych w przedziale 4.0 – 4.5 (w skali 1 – 6), jedyny koszt jaki ponosi Firma Klienta to koszt materiałów i rekwizytów wykorzystanych podczas szkolenia (10% wartości szkolenia). 

Jeśli szkolenie zostanie ocenione poniżej 4.0, Klient nie ponosi z tytułu szkolenia żadnych kosztów.

Jeśli szkolenie ocenione zostanie poniżej 3.0 – dodatkowo Klientowi przysługuje refundacja udokumentowanych kosztów organizacji szkolenia (sala szkoleniowa, catering) do kwoty 2000 PLN netto!