symulacja improwizacyna

Symulacja improwizacyjna to popularna metoda szkoleniowa, polegająca na zaaranżowaniu w warunkach treningowych sytuacji maksymalnie zbliżonej do realiów z życia uczestników. Zadaniem uczestnika biorącego w niej udział jest, korzystając z posiadanej wiedzy i umiejętności, zachować się podczas symulacji w taki sposób, w jaki zachowałby się poza salą szkoleniową. Zachowanie następnie poddane jest analizie a uczestnik otrzymuje szczegółowy feedback.

Podczas symulacji, jeśli uczestnik wyrazi na to zgodę, bardzo często korzystamy z kamery video.

symulacja interpretacyjna

Symulacja interpretacyjna tym różni się od symulacji improwizacyjnej, że uczestnicy nie zachowują się spontanicznie, korzystając z dowolnego repertuaru zachowań, lecz odgrywają przypisane im role, pasujące do odgórnie zaaranżowanej sytuacji. Zadaniem tej techniki jest najczęściej pokazanie uczestnikom konsekwencji konkretnych zachowań.