wizualizacja projekcyjna

Najprostszy rodzaj wizualizacji, zwany przez niektórych opowieściami terapeutycznymi lub "eye openerami", polegający na opowiadaniu przez trenera historii zawierającej błyskotliwy, zapadający na długo w pamięć, zaskakujący morał. Morał oczywiście powiązany jest ściśle z omawianym w danym momencie tematem.

wizualizacja asocjacyjna

Technika zaczerpnięta z Programowania Neurolingwistycznego NLP, od lat stosowana ze zdumiewającymi rezultatami w psychologii sportu, m.in. podczas treningów Adama Małysza. Wizualizacja asocjacyjna polega na wyobrażaniu sobie pewnej sytuacji (w przypadku Małysza - zjazd ze skoczni, moment wybicia, lotu i lądowania) w jak najwierniejszy sposób, z wykorzystaniem wszystkich dostępnych zmysłów (co widzisz, co słyszysz, co czujesz itp). Dzięki tej technice można programować emocje oraz uczyć się pewnych zachowań.

wizualizacja dysocjacyjna

Technika także zaczerpnięta z Programowania Neurolingwistycznego NLP, od lat stosowana z bardzo dobrymi efektami w terapii fobii i uzależnień. Wizualizacja dysocjacyjna polega na wyobrażaniu sobie pewnej sytuacji z punktu widzenia obserwatora (jestem tu i teraz, a na ekranie oglądam film, w którym występuję jako główny bohater i przeżywam określone emocje). Dzięki tej technice można w skuteczny sposób odizolować się od negatywnych emocji zniekształcających obraz danego wydarzenia i przeanalizować je z dystansem, na spokojnie, wyciągając bardziej obiektywne wnioski.